Skip to content
Contact us

Think Creative.

Perform Exponential.

Maak gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) om je productie te verhogen & voorraden te reduceren.

OPLOSSINGEN

Van data tot slimme beslissingen.

Van het inkopen van grondstoffen tot de levering van afgewerkte producten. Er zijn heel wat plaatsen in de waardeketen van een bedrijf waar het gebruik van data en technologie een meerwaarde kan creëren. We spreken vaak over Industrie 4.0 als een overkoepelende term waarbij nieuwe technologieën - waaronder AI - gebruikt worden als drijvende kracht achter de digitale transformatie voor de industrie. Een hele mooie term, maar waar het echt om draait is het bouwen van systemen die werknemers helpen om snellere en betere beslissingen te nemen, zodat ondernemingen de concurrentie een stapje voor kunnen blijven. AI-systemen hoeven niet altijd complex te zijn en zijn niet enkel weggelegd voor grote bedrijven. Integendeel, het uitwerken van eenvoudige use cases kan vaak al leiden tot mooie resultaten. Daar helpen wij graag een handje mee.

Demand Planning & Inventory Optimization

Demand planning en voorraadoptimalisatie

Verbeter je vraagvoorspellingen door gebruik te maken van machine-learning technieken. Accurate forecasts helpen om jouw productie beter af te stemmen op je verwachte vraag. Op die manier kan je je voorraad tot een minimum reduceren zonder het risico op stock-outs te lopen.

Production Planning & Scheduling

Productie planning en scheduling

Je productie-output maximaliseren als je te maken hebt met bottlenecks, complexe omstellingen, beperkte capaciteit en veeleisende klanten kan een echte uitdaging zijn. Wij gebruiken wiskundige optimalisatietechnologie om de meest complexe planningsproblemen op te lossen


Yield & Quality Optimization

kwaliteitsoptimalisatie

Begrijp waarom inefficiënties in je proces optreden en krijg een inzicht in de oorzaken van gebrekkige kwaliteit. Gebruik die inzichten om structurele verbeteringen aan te brengen of waarschuw operatoren bij potentiële problemen, zodat ze gerichte acties kunnen ondernemen om het rendement en de kwaliteit te verbeteren.

Predictive Maintenance

voorspellend onderhoud

Voorkom onnodige stilstanden van productiemachines door tijdig afwijkingen te detecteren en de belangrijkste oorzaken van falingen en storingen in kaart te brengen. Voorspel het functioneel falen van je belangrijkste assets en plan je onderhoudswerkzaamheden proactief in wanneer het echt nodig is

MEER WETEN

Vragen?
Contacteer ons.

Geef ons een seintje en we komen snel bij je terug.